Faculty of Law

Tenaga Pengajar

 


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KETUA ROGRAM STUDI : Dr. Pius Bere, SH.,M.Hum


 

A. BAGIAN HUKUM PERDATA

KEPALA BAGIAN : Helsina Pello, SH


1. S. Aloysius, SH., M.Hum 8. Orpa J. Nubatonis, SH., M.Hum
2. A. Hedewata, SH., M.Si 9. Helsina Pello, SH, M.Hum
3. J. E. Petrus, SH., M.Hum 10. D. Mauritsius, SH., M.Hum
4. S. R. Usman, SH., M.Hum 11. Husni K. Dinata, SH., MH
5. J. Tema, SH 12. P. Damat, SH., LLM
6. Yossie M. J. Yacob, SH., M.Hum
7. Yuliana Ndolu, SH., M.Hum

 

 

B. BAGIAN HUKUM PIDANA

KEPALA BAGIAN : A. Djara Dima, SH., M.Hum


1. H. Amalo, SH., MH 11.D. F. Ng. Fallo, SH., M.Hum
2. N. Manu, SH., M.Hum 12. D. R. Ch. Manafe, SH., M.Hum
3. Dr.Pius Bere, SH., M.Hum 13. B. V. Wilhelmus, SH., MH
4. A. Djara Dima, SH., M.Hum 14. I. S. Adipuspito, SH., M.Hum
5. Dr.R. P. Leo, SH., M.Hum 15. O. G. Manuain, SH., MH
6. Dr.Aksi Sinurat, SH., M.Hum 16. Darius A. Kian, SH., MH
7. Prof. Dr. J. Pello, SH., MS 17. Th. Kadja, SH., MH
8. Dr. K. K. Medan, SH., M.Hum 18. Maya Hehanusa, SH., MH
9. Dr. Sulistyanta, SH., M.Hum 19. Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH
10. Daud D. Tallo, SH., MA

 

 

 

C. BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KEPALA BAGIAN : H. Buyanaya, SH.,MH


1. Yohanis Tuan, SH.,M.Hum 6. H. Buyanaya, SH., MH
2. A. Mahur, SH., MS., M.Hum 7. Norani Asnawi, SH., M.Hum
3. Dr.Umbu L. Pekuwali, SH., M.Hum 8. Herawati Day, SH.,M.Hum
4. Dr. J.G. Tuba Helan, SH., MH 9. D. Nuban, SH.,MH
5. Y.Y. Nome, SH., M.Hum
D. BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

KEPALA BAGIAN : Dr. Saryono Yohanes, SH., MH

1. Dr. K. Stefanus, SH., M.Hum 7. Dr. M. Y. Hage, SH., M.Hum
2. N. Pira Bunga, SH., M.Hum 8. R. P. Tupen, SH., M.Hum
3. Dr. Saryono Yohanes, SH., MH 9. J. M. Monteiro, SH., MH
4. D. Y. Meyners, SH., MH 10. Bill Nope, SH., LL.M
5. H. Ratu Udju, SH., MH 11. Maria S. Dalima, SH., M.Hum
6. Ebu Kosmas, SH., MH

E. BAGIAN HUKUM ACARA

KEPALA BAGIAN : A. Resopijani, SH., MH

1. Isak A. Tungga, SH., MH 5. P. K. Gelu, SH., M.Hum
2. R. R. Masu, SH., MH 6. Samuel Totos, SH., M.Hum
3. Yos Rama, SH, M.Hum 7. Dr.Simplexius Asa, SH., MH
4. A. Resopijani, SH., MH 8. Rizal Thene, SH., M.Hum

F. BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

KEPALA BAGIAN : Dr. D. W. Tadeus, SH., M.Hum


 

1. W. W. Songa, SH., M.Hum 5. Elisabeth B. Tukan, SH., LL.M
2. Dr. D. W. Tadeus, SH., M.Hum 6. Victor E. Sabuna, SH., M.Hum
3. Dr.Jefri Likadja, SH., MH

7. Gerald A. Bunga, SH., LL.M

 

 

4. Dhesy A. Kase, SH., MH

bagikan artikel di

FacebookLinkedinTwitter